gezonde stress

GezondeStress in uw bedrijf

    '; } } ?>

'.$mt.'

'.$pinhoud.'

'; } else { // ==================================================================== // NIET GELADEN DUS ZOEKEN if (file_exists("data/$p.php")) { include ("data/$p.php"); $klaar = true; } else { echo '

Niet gevonden

De door u opgevraagde pagina kon helaas niet gevonden worden.

'; } } ?>
"; } ?>
• Er is geen naam ingevuld.

"; $err=1; } if (empty($_POST['d404']) || ($_POST['d404'] == "E-mailadres" )) { echo "

• Er is geen emailadres ingevuld.

"; $err=1; } // if (empty($_POST['505'] )) { echo "

- Het onderwerp is een verplicht veld maar niet ingevuld.

"; $err=1; } if (empty($_POST['e505']) || ($_POST['e505'] == "Uw bericht")) { echo "

• Er is geen bericht ingevuld.

"; $err=1; } if ($err != 1) { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $inhoud_mail = "=====================================================\n"; $inhoud_mail .= " Ingevuld contact formulier via gezondestress.nl\n"; $inhoud_mail .= "=====================================================\n"; $inhoud_mail .= $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['a101'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Bedrijfsnaam: " . $_POST['b202'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['c303'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['d404'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['e505'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het ip " . $ip . "\n\n"; $inhoud_mail .= "=====================================================\n\n"; // -------------------- // spambot protectie // ------ // van de tutorial: http://www.phphulp.nl/php/tutorials/10/340/ // ------ $headers = "From: " . $_POST['a101'] . " <" . $_POST['d404'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes mail("$usermailadres", "Informatieaanvraag via de website gezondestress.nl", $inhoud_mail, $headers); $query = "SELECT * FROM subpagina WHERE url='contact-bedankt'"; $resultaat = mysql_query($query) or die ("FOUT: MYSQL query mislukt"); while ($obj = mysql_fetch_object($resultaat)){ echo "

".stripslashes($obj->metatitel)."

\n"; echo "

".stripslashes($obj->inhoud)."

\n"; // echo $usermailadres; } $door = "nee"; } } // ======================================================================================================== if ($door != "nee") { if ($err==1) { echo "
"; } echo '

Informatie aanvragen

'; $formurl = "/$p/"; if (!empty($sp) && ($p != $sp)) { $formurl .= "$sp/"; } ?>